EVENTS SCHENKT € 850

eventscorona

We volgen uiteraard allemaal de ontwikkelingen i.v.m. het licentiedossier van ons eerste elftal. Vermits dit voor de jeugd ook van cruciaal belang is, was ons eventsteam bereid om een storting te doen op de rekening, die werd geopend door Franck Berrier en Sébastien Siani. Er werd maar liefst een bedrag van € 850 op de rekening gestort. Dankzij de tomeloze inzet om events te organiseren afgelopen seizoen kon dergelijk bedrag aan de kant worden gezet. We hopen dat het mag bijdragen tot het welslagen van deze actie!

Intern werden de medewerkers aangesproken om ook een duit in het zakje te doen. Bepaalde mensen hebben reeds aangegeven hiervoor een inspanning te willen leveren, waarvoor dank. Uiteraard hopen we dat zo veel mogelijk mensen een inspanning willen leveren om te proberen ons ploegje in veilige haven te leiden.

Geïnteresseerden, gulle schenkers, ... kunnen terecht op volgende LINK voor meer info i.v.m. deze schitterende actie van onze oud-spelers. 

 

dna